Rebasing/Reparatie

Rebasing
In loop der jaren slinkt uw kaak. Daarom is het raadzaam om elke twee jaar de prothese te laten controleren door uw tandarts of tandprotheticus. Als uw prothese niet meer goed past en verder is de prothese nog in goede staat, dan is het mogelijk de prothese op te vullen ( rebasen). Er wordt dan een afdruk genomen van de kaak in de bestaande prothese en wij kunnen dan een voering plaatsen zodat de prothese weer goed past.
Houd u er dan wel rekening mee dat u de prothese die dag kwijt bent, wellicht heeft u de oude prothese nog bewaard zodat u niet zonder zit.

Reparatie
De schik van iedere prothese drager is dat de prothese stuk gaat. Het kan gaan om een tandje die er uit is gebroken of dat er een scheur of breuk in is gekomen, of u heeft hem laten vallen. Ook in deze situatie kunt u bij ons terecht.
Repareer Nooit zelf uw kunstgebit. De kans is groot dat u de prothese verder beschadigd. Bij een breuk bijvoorbeeld is het dan niet meer mogelijk om het breukvlak weer terug te vinden, dit kan er dan voor zorgen dat de prothese niet meer goed past.
Wij zorgen er altijd voor dat u de prothese dezelfde dag weer terug heeft.