Partiële prothese

Gedeeltelijke plaat of frame prothese (partiële prothese)

Een gedeeltelijke plaat of frame prothese ( partiële prothese) vervangt één of meerdere tanden of kiezen. Het is een goede oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een kroon, brug of implantaten vervangen kunnen worden.

Ten opzichte van de volledige prothese is er echter wel in behandel wijze en verantwoording een groot verschil. Een gedeeltelijke plaat of frame prothese kan alleen door uw tandprotheticus aangemeten worden als u eerst uw tandarts uw tanden en kiezen laat controleren. Uit deze controle moet dan blijken of het geen probleem is om deze tanden en kiezen te belasten, ook worden er eventuele restauraties aan de tanden of kiezen gedaan. Voor het vervaardigen van partiële prothesen werkt de tandprotheticus nauw samen met de tandarts, immers draagt de tandarts de verantwoording van uw eigen tanden en de tandprotheticus van de partiële prothese.

Wat is het verschil tussen een plaat prothese ( plaatje) en een frame prothese?

Een plaat prothese ( plaatje)
Een plaatje is een gedeeltelijke prothese waarin tanden en kiezen zijn verankerd. Een plaatje wordt op het tandvlees gedragen.

Wanneer kiezen we voor een plaatje?
– Een plaatje is vaak een tussen oplossing na het trekken van de tanden en kiezen tot aan het maken van een duurzamere oplossing. Het is dus eigenlijk een noodvoorziening.
– Het is vaak een voorloper van de volledige prothese. Als de resterende tanden en kiezen niet voor duurzamere voorzieningen in aanmerking komt.
– Soms zijn er financiële bezwaren voor het maken van een kroon, brug of frame prothese.
– Een plaatje wordt op uw tandvlees gedragen en draagt dus negatief bij aan de gezondheid van uw tandvlees.

Een frame prothese
Een frame prothese dankt zijn houvast aan “klammers’’ ( haakjes) die om de tanden en kiezen zit. Een frame wordt op de tanden gedragen.

Wanneer kiezen we voor een frame?
– Een frame wordt op de tanden gedragen en ontlast zo het tandvlees, het is een duurzame voorziening.
– Soms komen de “klammers’’ in het zicht, wil men dit niet dan kan men beter kiezen voor een brug.