Tarieven / vergoedingen

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Die leggen de maximum tarieven vast voor het honorarium. Hieronder vindt u een schema met de tarieven voor het honorarium, bij deze tarieven komen nog de techniekkosten.
Aangezien zorgverzekeraars de zorgaanbieders verschillende contracten aanbied, kunnen wij hier niet exact aangeven hoeveel u vergoed krijgt. Zowel de vergoeding voor het honorarium als de techniekkosten verschillen dus per zorgverzekeraar.

Vergoedingen
In het algemeen gelden voor de vergoedingen de volgende regels.

Volledige prothese
Ziektekosten verzekeraars hebben de volledige prothese opgenomen in het basis pakket. Van de totale kosten wordt 75% vergoed, de resterende 25% is uw wettelijk eigen bijdrage. Indien u aanvullend tandarts verzekerd bent, wordt de overige 25% geheel of gedeeltelijk vergoed.

Frame/plaatprothese
Deze gedeeltelijke protheses zitten niet in de basis verzekering en moeten dus uit een aanvullende verzekering komen.

Kroon/brug
Een kroon of brug wordt niet vergoed vanuit de basis verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat u hiervan vergoed krijgt.

Reparatie/rebasing (opvullen) voor het kunstgebit
Reparatie en rebasing voor een volledige prothese zit volledig in het basis pakket. Dit wordt ook voor 90% vergoed door u zorgverzekeraar. Bij een gedeeltelijke prothese zal dit uit een aanvullende verzekering moeten komen.

Implantaten
Implantaten voor een kunstgebit zit voor 100% in de basis verzekering. U moet hiervoor wel aanmerking moet komen. Dat houd in dat er eerst een foto gemaakt moet worden en dat deze foto bepaald of u het vergoed krijgt, uitzonderingen na gelaten.
Implantaten voor kroon of brug werk zal uit een aanvullende verzekering moeten komen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico
Uw eigen risico is voor het jaar 2023 is €385,-. Dit houd in dat al uw ziektekosten hier eerst mee verrekend wordt.