Tarieven / vergoedingen

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Die leggen de maximum tarieven vast voor het honorarium. Hieronder vindt u een schema met de tarieven voor het honorarium, bij deze tarieven komen nog de techniekkosten.
Aangezien zorgverzekeraars de zorgaanbieders verschillende contracten aanbied, kunnen wij hier niet exact aangeven hoeveel u vergoed krijgt. Zowel de vergoeding voor het honorarium als de techniekkosten verschillen dus per zorgverzekeraar.

Vergoedingen
In het algemeen gelden voor de vergoedingen de volgende regels.

Volledige prothese
Ziektekosten verzekeraars hebben de volledige prothese opgenomen in het basis pakket. Van de totale kosten wordt 75% vergoed, de resterende 25% is uw wettelijk eigen bijdrage. Indien u aanvullend tandarts verzekerd bent, wordt de overige 25% geheel of gedeeltelijk vergoed.

Frame/plaatprothese
Deze gedeeltelijke protheses zitten niet in de basis verzekering en moeten dus uit een aanvullende verzekering komen.

Kroon/brug
Een kroon of brug wordt niet vergoed vanuit de basis verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat u hiervan vergoed krijgt.

Reparatie/rebasing (opvullen) voor het kunstgebit
Reparatie en rebasing voor een volledige prothese zit volledig in het basis pakket. Dit wordt ook voor 90% vergoed door u zorgverzekeraar. Bij een gedeeltelijke prothese zal dit uit een aanvullende verzekering moeten komen.

Implantaten
Implantaten voor een kunstgebit zit voor 100% in de basis verzekering. U moet hiervoor wel aanmerking moet komen. Dat houd in dat er eerst een foto gemaakt moet worden en dat deze foto bepaald of u het vergoed krijgt, uitzonderingen na gelaten.
Implantaten voor kroon of brug werk zal uit een aanvullende verzekering moeten komen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico
Uw eigen risico is voor het jaar 2023 is €385,-. Dit houd in dat al uw ziektekosten hier eerst mee verrekend wordt.

Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare prothetische voorzieningen. De tandprotheticus is daar niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch voor opgeleid. De gebitsprothese wordt door de tandprotheticus aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is.

Het beroep tandprotheticus is sinds 1989 wettelijk beschermde beroepstitel, waardoor niet iedereen zich zomaar ‘tandprotheticus’ kan noemen. Het beroep valt onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Vanaf het eerste bezoek tot het moment dat de prothese geplaatst wordt, werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw prothese. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Wanneer kunt u bij een tandprotheticus terecht?
– Beoordeling huidige prothese en mondholte
– Pijnklachten
– Advies/informatie
– Reparatie en aanpassing van uw gebit
– Rebasing ( opvullen)
– Second opinion
– Vernieuwing van het kunstgebit
– Een gedeeltelijk gebit ( plaatje/frame)
– Een kunstgebit op implantaten ( ‘klikgebit’)
– Behandeling aan huis mogelijk
– Behandeling volgens afspraak

Lid van het ONT

Tandprothetici oefenen een wettelijk erkend beroep uit
Meer dan 400 van hen zijn verenigd in de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Leden hebben de opleiding aan het instituut Vakopleiding Tandtechniek doorlopen en ook de opleiding Tandprothetiek. Daarmee zijn zij specialisten op het gebied van gebitsprotheses.

De ONT behartigt hun belangen
Zo staat de organisatie in nauw contact met de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en overige mondzorgkoepels. De ONT zorgt er ook voor dat de leden hun vakkennis kunnen bijhouden.

De ONT streeft naar de allerbeste diensten voor mensen die tandprothetische zorg nodig hebben
De organisatie ziet daarom toe op professionaliteit van haar leden en op de kwaliteit van hun werk. In een beroepsprofiel staat aan welke hoogwaardige eisen tandprothetici moeten voldoen om lid te mogen zijn van de ONT.